مطالب توسط مدیریت

چین ماهواره های دوقلو موقعیت سنج پرتاب کرد

چین در راستای توسعه فناوری های فضایی، علمی و ارتباطاتی موفق شد ماهواره های دو قلو موقعیت سنج ‘بیدو’ خود را بامداد امروز (دوشنبه) به فضا پرتاب کند. چین ماهواره های دوقلو که نسل جدید ماهواره در این کشور به حساب می آید به عنوان هجدهمین و نوزدهمین ماهواره از سامانه Beidou-3 ساعت ۲:۷ دقیقه […]