کابل تخلیه دوربین نقشه برداری

کابل تخلیه دوربین لایکا / درایور کابل تخلیه لایکا


کابل تخلیه دوربین نقشه برداری لایکا

 USBاورجینال به همراه CD نصب

LEICA CABLE

قیمت : ۳۶۰٫۰۰۰ تومان

کابل تخلیه دوربین نقشه برداری لایکا

USB طرح به همراه CD نصب

LEICA CABLE

قیمت : ۲۲۰٫۰۰۰ تومان

کابل تخلیه دوربین نقشه برداری سندینگ

USB و کام اورجینال سندینگ به همراه CD نصب

SANDING USB

قیمت : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

کابل تخلیه دوربین نقشه برداری نیکون

 USB اورجینال  به همراه CD نصب

NIKON USB

قیمت : ۲۹۰٫۰۰۰ تومان

کابل تخلیه دوربین نقشه برداری لایکا

RS232-COM

RS232

قیمت : ۲۶۰٫۰۰۰ تومان

کابل نیکون،تاپکون،سندینگ RS232

RS232-COM

قیمت : ۲۰۰٫۰۰۰ تومان