تئودولیت

دوربین تئودولیت / دوربین زاویه یاب


تئودولیت یک ابزار دقیق برای اندازه گیری زاویه در صفحات افقی و عمودی است. تئودولیت عمدتا برای بررسی برنامه های کاربردی استفاده می شود و برای مقاصد تخصصی در زمینه های مانند نقشه برداری ، هواشناسی ،پرتاب موشک و… کاربرد دارد.

با وجود اینکه تجهیزات و دوربین های بسیار پیشرفته ای وارد دنیای ژئوماتیک شده اند اما تئودولیت های مکانیکی کماکان در این عرصه مورد استفاده قرار می گیرد ودلیل این امر دقت بسیار بالای این دوربین های اپتیکی – مکانیکی می باشد.تئودولیت های دیجیتالی از نظر دقت به مراتب ضعیف تر از تئودولیت های مکانیکی می باشد.

جهت مشاهده ، بررسی و خرید دوربین تئودولیت مورد نیاز خود روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

تئودولیت دیجیتالی

تئودولیت مکانیکی

کلمات مرتبط :

تئودولیت – زاویه یاب – فروش تئودولیت – خرید تئودولیت – تئودولیتT2 – تئودولیتT16 – فروش تئودولیت ویلد – خرید تئودولیت ویلد – خرید و فروش تئودولیت – تئودولیت دیجیتالی – تئودولیت مکانیکی – تئودولیت سوکیا – تئودولیت دقیق – تئودولیت نیکون – تئودولیت زایس – تئودولیت WILD – تئودولیت – زاویه یاب – تئودولیت دیجیتال – زاویه یاب دیجیتال – تئودولیت سوکیا – تئودولیت نیکون – تئودولیت ویلد – تئودولیت WILD – تئودولیتT2 – تئودولیتT16 – زاویه یاب T2 – زاویه یاب T16 – تئودولیت مکانیکی – تئودولیت دقیق