بزرگترین مرکز ارائه تئودولیت های قدیمی و دقیق در ایران


تئودولیت های مکانیکی ویلد ، دوربین های قدیمی مکانیکی ، دیستومات و دوربین های ویلد T1 , T2 , T16تئودولیت مکانیکی T2 ساخت کارخانه WILD سوئیس

 

 

مناسب برای مقاصد نقشه برداری شامل کنترل شاقولی ستون ها – پیاده سازی امتداد یک محور – قرائت دقیق کوپل زوایا در پروژه های مانیتورینگ – مقاصد آموزشی و … 

دارای کمپانساتور اتوماتیک  و میکرومتر داخلی دقت ۲ ثانیه

قیمت : از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ای ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ با توجه به سال ساخت و تمیزی دستگاه متغیر می باشد.تئودولیت مکانیکی T1 ساخت کارخانه WILD سوئیس

مناسب برای مقاصد نقشه برداری شامل کنترل شاقولی ستون ها – پیاده سازی امتداد یک محور – قرائت دقیق کوپل زوایا در پروژه های مانیتورینگ – مقاصد آموزشی و … 

دارای کمپانساتور اتوماتیک  با دقت ۲۰ ثانیه

قیمت : از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ای ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ با توجه به سال ساخت و تمیزی دستگاه متغیر می باشد.تئودولیت مکانیکی نیکون مدل NT2 ساخت ژاپن

 

 

مناسب برای مقاصد نقشه برداری شامل کنترل شاقولی ستون ها – پیاده سازی امتداد یک محور – قرائت دقیق کوپل زوایا در پروژه های مانیتورینگ – مقاصد آموزشی و … 

دارای کمپانساتور اتوماتیک  با دقت زاویه ای ۲ ثانیه

قیمت : ۹۵۰٫۰۰۰ تومان