زاویه یاب دیجیتالی Nikon – NE10 I

.

قیمت

 ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

تئودولیت دیجیتالی نیکون کارکرده مدل NE101 تلسکوپ قدرتمند ۳۰X با لنز حرفه ای نیکون با کیفیت پوشش داده شده ، صفحه نمایش ال سی دی  یک طرفه و صفحه کلید کنترل ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۷  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری

.

.

.

قیمت

 ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

تئودولیت دیجیتالی نیکون کارکرده مدل NE203  تلسکوپ قدرتمند ۳۰X با لنز حرفه ای نیکون با کیفیت پوشش داده شده ، صفحه نمایش ال سی دی  یک طرفه و صفحه کلید کنترل ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۱۰  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری

.

.

nikon1
nikon1
nikon1

تئودولیت دیجیتال سی اس تی برگر مدل DGT20

.

قیمت

 ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

تئودولیت دیجیتالیCST / Berger  کارکرده مدل DGT 20 تلسکوپ با درشتنمایی ۳۲ برابر با کیفیت پوشش داده شده ، صفحه نمایش ال سی دی  دو طرفه و صفحه کلید کنترل ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۵  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری و اپتیکی ، بسیار تمیز و کم کارکرد.مناسب جهت شاقولی ستون ها امتدا و انتقال خطوط نیرو و…

.

.

تئودولیت دیجیتال CIVIL مدل CDT05

.

قیمت

 ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

تئودولیت دیجیتال CIVIL کارکرده مدل CDT05تلسکوپ با درشتنمایی ۳۰ برابر  با دقت ۵ ثانیه، صفحه نمایش ال سی دی  دو طرفه و صفحه کلید کنترل ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۵  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری و اپتیکی ، بسیار تمیز و کم کارکرد.مناسب جهت شاقولی ستون ها امتدا و انتقال خطوط نیرو و…

.

.

تئودولیت دیجیتال پنتکس مدل ETH320A

.

قیمت

 ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

تلسکوپ با زوم ۳۲X ، صفحه نمایش ال سی دی  دو طرفه و صفحه کلید کنترل با دگمه ی مخصوص محاسبه شیب ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۲  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری

زاویه یاب دیجیتالی TAPCAN DE5A

.

قیمت

۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

دوربین تئودولیت دیجیتالی تاپکن  آکبند مدل DE5A تلسکوپ با زوم ۳۲X با دقت زاویه ای ۲ ثانیه ، صفحه نمایش ال سی دی  دو طرفه و صفحه کلید کنترل با دگمه ی مخصوص محاسبه شیب ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۵  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری

.

.

زاویه یاب دیجیتالی SOKKIA – DT20 E

.

قیمت

 ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

دوربین تئودولیت دیجیتالی سوکیا کارکرده مدل DT 20 E تلسکوپ با زوم ۳۲X با دقت زاویه ای ۲ ثانیه ، صفحه نمایش ال سی دی  دو طرفه و صفحه کلید کنترل با دگمه ی مخصوص محاسبه شیب ، بازخوانی دیجیتال مستقیم “۵  ، اندازه گیری زاویه افقی به صورت چپگرد و راستگرد ، تجمع زاویه افقی برای تکرار قرائت ، خاموشی اتوماتیک جهت صرفه جویی در مصرف باطری سیستم ، دارای شاقول نوری

.

.