آموزش نقشه برداری

آموزش توتال استیشن / آموزش جی پی اس / آموزش اتوکد


آموزش نقشه برداری به صورت تئوری و عملی

ایران توتال جهت ارتقائ سطح آگاهی دانشجویان ،فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران ، معماری ، مهندسین و دیگر افرادی که در زمینه ی نقشه برداری زمینی فعالیت دارند اقدام به برگزاری دوره های آموزش نقشه برداری  ، شامل آموزش نقشه برداری زمینی ، آموزش نقشه برداری تونل ، معدن ، راه و … ، آموزش نرم افزارهای نقشه برداری شامل آموزش اتوکد لند ، آموزش اتوکد سیویل و… ، آموزش مبانی تئوریک نقشه برداری  ، آموزش نقشه برداری به وسیله جی پی اس ، آموزش نقشه برداری به وسیله توتال استیشن و… به صورت گروهی و انفرادی کرده است.

خدمات آموزشی شرکت به شرح ذیل می باشد:

gps training

آموزش جی پی اس 

برگزاری دوره های آموزش GPS شامل مبانی تئوری تعیین موقعیت جهانی ، آموزش عملی تعیین موقعیت مطلق و نسبی به روش های Static , Kinematics , Real Time Kinematics – RTK .این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.

ROUID

آموزش توتال استیشن

دوره های آموزش توتال استیشن های نقشه برداری شامل آموزش توتال استیشن لایکا درگروه های (TS(TS02 , TS06 , TS09 , TS12 , TS15 و گروه های (TC(TC705 , TC407 , TC805- آموزش توتال استیشن نیکون سری DTM , NPL , NivoC , NivoM – توتال استیشن های تریمبل ، سوکیا ، تاپکون ، سندینگ ، CIVIL  ، FOIF ، STONEX و…

افرادی که در این کارگاه های آموزشی شرکت می کنند مفاهیم و مبانی اولیه نقشه برداری زمینی را فرا گرفته و با دستگاه های نقشه برداری ( توتال استیشن ) به راحتی قادر به عملیات برداشت توپوگرافی ، پیاده سازی نقاط مختصات دار ، کنترل فونداسیون و آکس ستونها و… می باشند. این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.

geomatics

کلاس آموزش نقشه برداری

دوره های آموزش نقشه برداری زمینی شامل کلیات مفاهیم ژئوماتیک ، ترازیابی و تعیین اختلاف ارتفاع بین دو سطح ، پیمایش ، شبکه بندی مثلثاتی و محاسبه مساحت و احجام ، روش تهیه نقشه های توپوگرافی ، روش های کنترل پروژه های ساختمانی و… این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.

آموزش اتوکد / آموزش اتوکد سیویل

دوره ی آموزش نرم افزار های نقشه برداری شامل AutoCAD Land Development – XML Reporting , AutoCAD Civil 3D Design , SDR Maping – Design , AutoCAD 2D – 3D در سطوح مقدماتی و پیشرفته. با شرکت در این دوره های آموزشی به راحتی می توانید در محیط نرم افزار های Autodesk کارتوگرافی کنید ، احجام عملیات خاکی را محاسبه کنید ، یک Alignment ایجاد کرده و انواع قوس های Vertical و Horizontal مانند کلوتوئید و… ایجاد کنید و پروفیل های طولی و عرضی برای مسیر طراحی کنید. این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.

GIS WEB

آموزش GIS 

برگزاری دوره های آموزشی مبانی GIS و تئوری نرم افزار های مرتبط از جمله ArcGIS مقدماتی و پیشرفته ، آشنایی با Geo database و برنامه نویسی با ArcObjects ، در  کلاس های پروژه محور  با متد اختصاصی این مجموعه .این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.